Per februari 2020 is Mark aangesteld als artistiek leider van Musical 2.0. Samen met Dennis Piek zal hij zorgdragen voor het reilen en zeilen van de musicalschool die zij samen op touw zetten. Mark is verantwoordelijk voor het aanstellen van docenten, maakt de leerplannen en wil zo een zo hoog mogelijke kwaliteit waarborgen van de musicalschool. Meer info: www.musical.nl